Hello members
Vizi.vn released 2.0 upgrade for chat and timeline application for android .Currently we are preparing to release on google play
Please give us feedback so we can improve
-------------------------------------------------------------
Vizi.vn phát hành bản nâng cấp 2.0 cho ứng dụng chat và timeline cho androi.Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị phát hành trên google play
Hãy đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thiện hơn
Link down: https://vizi.vn/upload/app/com.vizivn.app.apk

imageimage