https://vizi.vn/read-blog/471_....nhận-5-người-khi-giớ

Nhận 5$ /người khi giới thiệu bạn bè đăng ký vizi.vn
vizi.vn

Nhận 5$ /người khi giới thiệu bạn bè đăng ký vizi.vn

Để khuyến khích thành viên tham gia mạng xã hội vizi.vn chúng tôi sẻ thưởng cho mỗi thành viên tham gia và giới thiệu cho 1 thành viên khác tham gia và nâng cấp gói pro của chúng tôi sẽ được thưởng 5$ ngay lập tức