Alone King info888 đã tạo một bài báo mới
  20 giờ
  • Thích
  • Yêu và quý
  • HaHa
  • Ồ
  • Buồn
  • Tức giận