Chậu lan hồ điệp trắng 5462
https://hoalanphuquy.vn/san-ph....am/chau-lan-ho-diep-

Chậu lan hồ điệp trắng – Phú Quý Hồng Phát 15- Ms: 5462 - Hoa lan Hồ Điệp - HOA LAN PHÚ QUÝ

Lan hồ điệp trắng - Phú Quý Hồng Phát 15 , mang lại CÁT LỘC đến người được tặng . Thích hợp để trưng tại những không gian như các nhà hàng.