👉Thu gom $ Paypal (0.)Cũng mua
👉Thu gom Thenapngay + VTC
👉Thu các thẻ điện thoại
👉Thu các mã giảm giá siêu thị MoMo + Zalopay
💝Ai có gì ib nha! Có nhóm + telegram + kênh youtube nên nói không vĩnh viễn với chữ Scam nha!