Không biết sáng nay lấy đâu sự can đảm đứng quay giữa sân trường nữa😵‍💫

  • Thích
  • Love
  • HaHa
  • Ồ
  • Buồn
  • Tức giận