35 tuần - Dịch - Youtube

Nhìn chung, đây là bộ phim không quá mới mẻ với hình tượng thiên sư Chung Quỳ nhưng lần này trong Vân Thiên Lục (2021) nam chính Hình Chiêu Lâm sẽ mang đến cho chúng ta một Chung Quỳ hoàn toàn khác biệt. Đó là một thiếu niên dũng cảm, mạnh mẽ và toàn thân toát lên một luồng chính khí bất diệt
#Vấn Thiên Lục Chi Thiếu Niên Chung Quỳ