Thành Đạt    đã tạo
3 năm

Hướng dẩn Cách sửa lỗi không bật được Live Text trên iOS 15 thành công 100% | #live Text #ios15 #apple

Hướng dẩn Cách sửa lỗi không bật được Live Text trên iOS 15 thành công 100%

Hướng dẩn Cách sửa lỗi không bật được Live Text trên iOS 15 thành công 100%

Live Text là tính năng hoàn toàn mới trên iOS 15 giúp người dùng sao chép, dịch được văn bản có trong hình ảnh bất kỳ. Tuy nhiên, hiện tại 1 số thiết bị lại không bật được tính năng Live Text trong phần Cài đặt. Trong bài viết n