Nguyen Van Phuong đã tạo một bài báo mới
2 năm

Tìm hiểu Stakeholder là gì? Lợi ích của stakeholder trong thời đại 4.0 | #stakeholder #stakeholder

Tìm hiểu Stakeholder là gì? Lợi ích của stakeholder trong thời đại 4.0

Tìm hiểu Stakeholder là gì? Lợi ích của stakeholder trong thời đại 4.0

Trong lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều thuật ngữ cần nghiên cứu, một trong số đó là việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “stakeholder là gì?” . Hiểu được bản chất của từng loại stakeholder, bạn sẽ phát huy được vai trò c