Đất nước Mê-hi-cô (Mexico) | #mehico #mexico #bacmy

Đất nước Mê-hi-cô (Mexico)

Đất nước Mê-hi-cô (Mexico)

Vị trí địa lý: Nằm ở phía nam lục địa Bắc Mỹ; giáp Mỹ, vịnh Mê-hi-cô, Bê-li-xê, Goa-tê-ma-la và Bắc Thái Bình Dương. Có vị trí chiến lược ở biên giới phía nam nước Mỹ.