Giới thiệu tổng quan về Đất nước Campuchia | #campuchia #cambodia

Giới thiệu tổng quan về Đất nước  Campuchia

Giới thiệu tổng quan về Đất nước Campuchia

Campuchia là nước Quân chủ lập hiến, đứng đầu Nhà nước là Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni. Hệ thống quyền lực được phân định rõ giữa lập pháp, hành pháp và tư ...