Tủ đồ nghề 5 ngăn
https://npro.vn/tu-do-nghe-5-ngan-2/
kích thước tổng thể:688 x 458 x 850mm
kích thước 4 ngăn nhỏ: 589 x 409 x 100 mm
kích thước 1 ngăn lơn:589 x 409 x 200 mm
trọng lượng: 50kg
khả năng chị tải trọng: 150 kg
Có 4 bánh xe chịu tải lớn

Tủ đồ nghề 5 ngăn,tủ đồ nghề, thùng đồ nghề, hộp đồ nghề, hộp đồ nghề.
npro.vn

Tủ đồ nghề 5 ngăn,tủ đồ nghề, thùng đồ nghề, hộp đồ nghề, hộp đồ nghề.

Tủ đồ nghề 5 ngăn,tủ đồ nghề, thùng đồ nghề, hộp đồ nghề, hộp đồ nghề, thiết bị đồ nghề sữa chưa, thùng đựng đồ nghề, xe đẩy dụng cụ, xe đẩy 3 ngăn...
image
image
image
image