Dịch   1 năm

Nếu mình k đầu tư tiền để mua cổ phần thì mình bỏ thời gian để chia sẻ giá trị của công ty cũng là một điều rất tốt, mang cơ hội gia tăng thu nhập cho rmọi người vì công ty làm ăn thật, có sản phẩm và tạo ra lợi nhuận thật: http://catcut.net/c23P