Lực Hữu đang cảm thấy Rất buồn
5 năm

Cái này chơi sao vậy m.n ơi