[Thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc]
Với công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Doanh nghiệp Việt Nam từng bước tiếp cận với công nghệ tiên tiến, có trình độ chuyên môn, làm chủ kỹ thuật và công nghệ cao từ nước ngoài, đặc biệt là lao động Hàn Quốc. Để có thể làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp và lâu dài, doanh nghiệp bảo lãnh và cá nhân người Hàn Quốc phải thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc. Vậy điều kiện để xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc là gì? Hồ sơ và thủ tục như thế nào? Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!
>>> https://bom.to/AE9brN
#vietuytin #thetamtru #laodonghanquoc

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc
bom.to

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc

Để có thể làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp và lâu dài, doanh nghiệp bảo lãnh và cá nhân người Hàn Quốc phải thực hiện thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc. Vậy thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc như thế nào?