Quang Hải, Đình Trọng, Mạc Văn Khoa chơi trò chơi cực bựa tại đám cưới Duy Mạnh - Báo Dân Việt
#quanghia #dinhtrong #macvankhoa #duymanh