Đã 1 năm rồi mới trở lại với vizi. Tìm lại được ảnh cũ của ny hồi 4 5 năm trc

imageimage