?? Kèo ăn chia 2 BTC, 500000 ONE, 2000 TH/S để đào BTC (yêu cầu có twitter và telegram)

Link: http://bit.ly/2ZHklO8

? Đký điền mail rồi xác nhận

? Sau khi đăng nhập vào biểu tượng người phí trên góc phải màn hình -> wallet -> Security -> liên kết sđt

? Quay lại "BOUNTY" hoàn thành các nv (liên kết twitter và telegram

?? Nhận 5$ USDK (Kèo tiền tươi)

Link: http://bit.ly/2ZFDIaz

? Chat bot làm theo bot

? Sau khi đký tài khoản sàn tiến hành KYC lv2 (chỉ cần ảnh cmnd mặt trước sau)

? Tiền sẽ trả vào T3 và T6 sau khi đã duyệt KYC

image