Tôi chỉ cảm thấy mát mẻ và tôi thích đi du lịch, đi du lịch là một phần của sở thích của tôi.

image
image
image