Gấu Trùm TV    đang chơi Liên Quân Mobile
5 năm

Buổi tối vui vẻ nhé những người bạn. Có ai chơi Liên Quân Mobile không. Cùng kéo nhau lên cao thủ nào??????