Bạnh thường làm gì vào buổi tối?

Nghe nhạc,xem phim,giải trí, đi chơi
Làm việc,giải trí.
1 Tổng số phiếu bầu