Mỗi một người bạn tuyển được 0.5 đô nè bạn, https://ytverts.com/?ref=46103

image