Sử dụng ứng dụng Excel thì làm việc với các hàm cơ bản trong Excel là việc rất thường xuyên. Chúng giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh và tiện lợi hơn. Các hàm Excel là những công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel, bạn chỉ việc lôi ra sử dụng mà thôi, chúng tiện hơn so với các biểu thức rất nhiều.
link xem full và tài tại đây nha: http://phatle.info/cac-ham-co-ban-trong-excel/
Cảm giác Đáng yêu

CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL – Chia sẽ thành công – Kết nối đam mê
phatle.info

CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL – Chia sẽ thành công – Kết nối đam mê

Sử dụng ứng dụng Excel thì làm việc với các hàm cơ bản trong Excel là việc rất thường xuyên. Chúng g