Cơ hội vàng cho năm 2019 ai chưa tham gia với Jeunesse thì hãy làm theo hướng dẫn 2video sau;Đăng ký tại đây;http://bit.ly/2Rl5pRV.
Video hướng dẫn;&t=13s
-6gui5Ge4&t=1s
Các bạn nhớ đọc các bài viết để tìm hiểu cho kỹ về sản phẩm.