Mỵ duy Huấn  chia sẻ một  Đăng
6 năm

Webtalk là mạng xã hội nó tương tự như facebook
kiếm tiền từ webtalk đơn giản bạn là bạn sử dụng webtalk giống như fb thôi vậy

(không mất phí tham gia k mất phí duy trì tk)
và có 2 việc bạn làm là đang kí sử dụng webtalk thông qua đường link người giới thiệu sau đó lại gửi đường link giới thiệu của bạn tới nhiều người bạn khác,
---------

https://www.webtalk.co/be/home/6662747

Webtalk là mạng xã hội nó tương tự như facebook
kiếm tiền từ webtalk đơn giản bạn là bạn sử dụng webtalk giống như fb thôi vậy

(không mất phí tham gia k mất phí duy trì tk)
và có 2 việc bạn làm là đang kí sử dụng webtalk thông qua đường link người giới thiệu sau đó lại gửi đường link giới thiệu của bạn tới nhiều người bạn khác,
---------

https://www.webtalk.co/be/home/6662747