Tuấn Nguyễn chia sẻ một Đăng bài  
4 năm trước - Dịch

#hôn nhau trên xe buyt #hôn trên xe #thể hiện tình yêu