Danh từ tập hợp trong tiếng Anh
Collective Nouns in English
Danh từ tập hợp được sử dụng khi một nhóm của các danh từ chỉ người, động vật, thực vật, hay đồ vật. Với một số ngôn ngữ khác, danh từ tập hợp rất dễ sử dụng theo sau là một động từ số ít, nhưng trong tiếng Anh lại không phải như thế.

Đôi khi, những danh từ tập hợp sẽ có cả động từ số ít và động từ số nhiều theo sau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số quy tắc để không mắc phải:

Singular or Plural?
Xem thêm: http://bit.ly/2DXUbyE