Kho BN Mega SOC Shopee ở đâu? Đơn hàng đến kho thì bao lâu nhận được? | #bn Mega SOC #shopee

Kho BN Mega SOC Shopee ở đâu? Đơn hàng đến kho thì bao lâu nhận được?

Kho BN Mega SOC Shopee ở đâu? Đơn hàng đến kho thì bao lâu nhận được?

Khi kiểm tra hành trình giao hàng trên Shopee, sẽ không ít lần bạn thấy đơn hàng của mình đang ở kho BN Mega SOC. Vậy địa chỉ cụ thể của kho BN Mega SOC ở đâu? Tại sao đơn của bạn lại đến kho này?