Vizi cũng hiểu rằng spam chỉ tổ làm đầy rác. Tôi hi vọng bạn sớm khắc phục điều đó. Tôi cũng chẳng thích mỗi lần ghé thăm tường là những post vô nghĩa và tôi thì cứ click vô đó mà kiếm điểm