Chi cần chốt đơn là có tiền ! Ai qt về mặt hàng ib mình tư vấn rõ nhe

image
image
image