Link kiếm tiền nè Mn: http://otmoney.xyz/5989570340234/
1ngay co the kiếm dk 500$ day mn
Hướng dẫn Mn cách tao tài khoản lun nè
Bước 1: bấm đăng ký
Ten: viết liền không dấu nha mn
Nhập email cua Mn vào
Nhập mat khau va nhập lai mật khẩu lần nữa
nhập lai 4so dưới dòng do lai
roi Mn bấm ô to cuối cùng là đa thanh công
Bước 2 : nha mn
Khi vào màn hình chính của nó ây bạn bấm
Bắt đầu xem quảng cáo được thanh toán nha
Nó hiện lên 4 số va bạn nhập lại là kiếm được tiền rồi moi lan ấn là 0.1$ va bấm 10 lần là 1$nha mn
Số lần bấm không gioi hạn thật là tuyệt vời phải không mn
Bước 3 :rút tiền vềpaypal va ngan hàng deu duoc

Viewing payed advertising sites almoney.pw - Welcome!
otmoney.xyz

Viewing payed advertising sites almoney.pw - Welcome!

Viewing of advertising sites
  • Thích
  • Love
  • HaHa
  • WoW
  • Buồn
  • Bực bội