Phát Triển VIZI Cover Image
Phát Triển VIZI Profile Picture
68 Thành viên

Đại Ca Dũng Trọc Nói về Vụ Khá Bảnh Bị Bắt

Kiem 450 trieu ma bi khoa kenh toi nghiep kha bảnH

phat trien vizi kiem tien di moi nguo

HARMONICA BÀI 1

https://youtu.be/4mO7WpFKLow

Mọi người hãy up video lên nhé

Giới thiệu

cùng nhau xây dựng vizi