MeeyLand Cover Image
MeeyLand Profile Picture
28 Thành viên
Giới thiệu

MEEYLAND - CÙNG NHAU KHAI THÁC GIÁ TRỊ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
Link đăng ký tham gia và tìm hiểu miễn phí: https://id.meeyinvest.com/home?ref=meeyinvest.com
MEEYLAND (Make money from Land) là phiên bản GRAB cho lĩnh vực BẤT ĐỘNG SẢN, là một MÔ HÌNH theo đúng XU THẾ mới với sự kết hợp " BẤT ĐỘNG SẢN - TÀI CHÍNH - CÔNG NGHỆ 4.0" (Blockchain - AI - BigData - Token) sẽ tạo ra một CÔNG CỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN hiện đại nhất tại VIỆT NAM cũng như trên THẾ GIỚI (MEEYLAND có 50 điểm khác biệt mà chưa có BẤT KỲ một Sàn Giao dịch Bất động sản