Diễn đàn

Galaxy A30s không chạy đua về cấu hình

Galaxy A30s, smartphone mới trong tầm giá 6 triệu đồng của Samsung, nổi bật ở thiết kế đẹp chứ không chạy đua về cấu hình.

Trả lời chủ đề này Chia sẻ trên dòng thời gian của tôi

0 Trả lời

Không tìm thấy câu trả lời