Đã đăng: 4 năm
Galaxy A30s, smartphone mới trong tầm giá 6 triệu đồng của Samsung, nổi bật ở thiết kế đẹp chứ không chạy đua về cấu hình.

Chia sẻ trên dòng thời gian