filehosting Yeti share

Được tạo bởi Thủ Thuật Hay · 1 Trả lời
Avatar

Thủ Thuật Hay


4 năm trước

Đã đăng: 4 tuần
Yetishare cung cấp cho bạn nhiều tính năng khác nhau, bao gồm khả năng tải lên nhiều tệp đồng thời bằng cách kéo và thả hoặc chọn tệp, khả năng tải tệp lên bằng cách chuyển liên kết (URL), khả năng mua tài khoản trả phí hàng tháng, hàng năm hoặc trong vài tháng, hệ thống quản lý tệp tiên tiến cao, khả năng tạo thư mục và khả năng tải xuống thư mục trong tệp nén.

Để làm quen với hệ thống hơn, chúng tôi sẽ đặt tên cho tất cả các tính năng.

Các tính năng của tập lệnh Yetishare:
Khả năng tải tệp lên thông qua kéo và thả hoặc chọn tệp
Khả năng xác định một máy chủ bên ngoài vô hạn để tải lên và lưu trữ tệp thông qua quản lý
Khả năng tải lên nhiều tệp đồng thời
Hiển thị phần trăm tải lên tệp dưới dạng Ajax


Khả năng tải tệp lên qua liên kết (URL)
Khả năng đăng ký người dùng
Khả năng chia sẻ thư mục của người dùng
Khả năng tìm kiếm giữa các tệp cá nhân


Hệ thống cài đặt tổng thể mạnh mẽ
Hai chủ đề khác nhau
Khả năng chọn ngôn ngữ của người dùng
Hệ thống bản tin người dùng (dưới dạng plugin)
Sự tồn tại của một thùng rác để chuyển các tập tin vào thùng rác

Dowload phiên bản mơi nhất 5.2 cà cá Plugin tại đây

https://uploady.net/5Ad/ytishare-hosting-script-5.2.0.zip https://uploady.net/5Ac/ytishare-plugins-5.2.0.zip
Chia sẻ trên dòng thời gian của tôi

Thủ Thuật Hay Đã tham gia: 4 năm trước

Đã đăng: 4 tuần
Cùng thảo luận ,sửa lỗi, hướng dẩn cách cài đặt, sétup