Kyn Lee Cover Image
User Image
اسحب لتعديل الصورة

Tôi thích cảm giác ngồi cafe một mình. Nhìn mọi thứ

Kyn Lee غير صورة الغلاف الخاص به
  3 سنوات

image
  • إعجاب
  • حب
  • هههه
  • رائع
  • حزين
  • غاضب
ترجم   3 سنوات

Làm bố cũng phải có chút thủ đoạn ...