Bity.be Cover Image
Loại
Khác
Trang mạng
 • Thích
 • Love
 • HaHa
 • Ồ
 • Buồn
 • Tức giận
 • Thích
 • Love
 • HaHa
 • Ồ
 • Buồn
 • Tức giận
 • Thích
 • Love
 • HaHa
 • Ồ
 • Buồn
 • Tức giận

Bity.be cooperates with Vizi.vn to make payments for members, In order to make payments conveniently and quickly, safely
Members can receive money in via bank accounts or USD via Paypal accounts

Thank you for working with Bity.be

Bity.be hợp tác với Vizi.vn để thực hiện thanh toán cho thành viên ,Nhằm thực hiện việc thanh toán tiện lợi nhanh chóng ,an toàn
Thành viên Việt Nam có thể nhận tiền bằng VN Đồng qua tài khoản ngân hàng hoặc USD qua tài khoản Paypal

image
 • Thích
 • Love
 • HaHa
 • Ồ
 • Buồn
 • Tức giận
 • Thích
 • Love
 • HaHa
 • Ồ
 • Buồn
 • Tức giận