MONFANSUB Cover Image
MONFANSUB Profile Picture
MONFANSUB
@MONFANSUB • 24 những người như thế này
Giới thiệu

MonFansub - Nhóm Dịch Phim Doraemon Thứ 4 tại Việt Nam sau Dorasub-Raw Fansub được thành lập từ ngày 20/10/2016. Tất cả những sản phẩm Vietsub của MonFansub đều thuộc quyền sỡ hữu của nhà sản xuất TV Asahi Corporation.